В Габрово продължава грижата за качествено здраве

И през настоящата 2023 година Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ продължава Инициативата „За качествено здраве на село“. „Мобилен доктор“ ще извърши медицински прегледи на възрастните хора в 22 кметства и кметски наместничества с 128 населени места в Габровска община, където няма здравна служба и няма график за посещение на медицински персонал.
Проектът се осъществява от екип на Диагностично-медицински център 1 – Габрово в състав: кардиолог, невролог и 2 медицинска сестра. Медико-диагностични дейности и изследвания включват: преглед от кардиолог; преглед от невролог; ЕКГ; кръвна захар; липиден профил и изследване на урина. През миналата година бяха извършени прегледи в селата Дебел дял, Стоевци, Новаковци и Гергини. През 2023 г. прегледите продължиха с финансовата подкрепа на Община Габрово, като в началото на годината „Мобилен доктор“ посети селата Поповци и Драгановци. За набиране на необходимите средства за извършване на медицински прегледи във всички населени места в община Габрово, Дружеството ще проведе благотворителни инициативи и ще разчита на дарители, споделиха от организацията.