В Габрово събират опасни отпадъци от домакинствата

Община Габрово съобщава, че организира първата за тази година кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Габровци могат да се възползват от възможността да предадат безвъзмездно опасните отпадъци в специализиран пункт, който ще посети града на 24 и 25 април.
Предадените опасни отпадъци ще бъдат насочени за обезвреждане или последващо третиране. Временният пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две градски локации, както следва:
24 април 2024г., 10:00 – 18:00 часа – паркинг пред спортна зала „Орловец“
25 април 2024г., 11:00 – 19:00 часа – междублоков паркинг на ул. „Свищовска“ №73-75 в кв. Младост, до кръгово кръстовище.
Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са живаксъдържащи отпадъци, перилни и почистващи препарати и химикали, бои, мастила, лакове, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), пестициди, киселини, основи, разтворители, фотографски химични вещества и смеси, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
Кампанията за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата е част от инициативата „Пролетно почистване 2024″, която продължава до края на месец април. По време на кампанията всеки габровец ще може да се включи като почисти района около дома си, градинката в квартала или пък излезе извън пределите на града и почисти замърсени територии. Община Габрово осигурява чували и ръкавици, както и транспорт на събраните отпадъци. Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвреждане!