В Голобрад проведоха мевлид за здраве и берекет


Днес в ардинското село Голобрад се проведе мевлид за здраве и берекет. Организатор на религиозното събитие бе местното кметство със съдействието на джамийското настоятелство. То започна с четене на Мевлид-и Шериф и Курани Керим от местни духовници. Майстор-готвачът Гюнай Сакъп от близкото село Боровица приготви пет казана пилаф, за да се нагостят всички, уважили обичая. На религиозния ритуал бяха поканени всички жители на общината.