В Горно Брястово сънуват кошмарите на „Бухльовица”

По старите хора от село Горно Брястово все още помнят старото име на местността „Гарваница”. В миналото тя се е наричала „Бухльовица”, а името идва по съвсем естествен начин от бухал. Скалните цепнатини в скалите над селото са място, където все още гнездят нощните птици.
В западноевропейската традиция бухането на птицата се свързва с лош късмет за този, който го чуе. Според други любопитни суеверия, свързвани с нощната птица, мъж, който изяде печен бухал ще стане роб на жена си. Поглеждането в бухалово гнездо пък значи, че тъгата ще преследва надзърналия цял живот. Ако бременна жена чуе бухане пък детето ще е момиче. Освен това, ако на тавана на къщата се засели бухал и ако има бременна жена в семейството тя ще пометне.
Ако на покрива на къщата кацне бухал, това предвещава смърт. Ако птицата непрекъснато буха близо до къщата, това също значи, че смъртта ще сполети някой от стопаните. Също така, ако бухал буха по време на раждане, детето ще има нещастен живот. Подобно на това е ирландското суеверие, че ако в къщата влети бухал той трябва веднага да бъде убит, за да не излезе, отнасяйки късмета на фамилията със себе си.
За да се предпази човек от лошите последствия трябва да сложи пирони в огъня или да хвърли в него сол, люти чушки или оцет. Тези съставки ще наранят езика на бухала и той ще престане да буха.