В Джебел обработват тревните площи срещу кърлежи

На 13.07.2020 год., ще се провежда последващата обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя ще започне в 10:00 часа с дезакаризация на тревните площи. Обработката се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.
Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях. Община Джебел си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.