В Дряново честват 140 г. от основаването на Българската армия

Честване на 140 години от основаването на Българската армия организират Община Дряново и Военното окръжие в Габрово. Събитието ще се проведе на 19 юли, четвъртък.
Според програмата от 10:00 ч. ще бъдат произнесени тържествени слова, поднасяне на венци и цветя пред паметник на падналите през войните дряновци – пл. Освобождение. Малко по-късно е предвидена лекция-беседа на д-р по Военна история Богдан Андреев на тема: „Развитие на сухопътните войски“ – Ритуална зала на Община Дряново.
След Освобождението на България със заповед № 1 от 20 юли 1878 г. на руския императорски комисар в България княз Александър Дондуков-Корсаков се създава Българската земска войска. Нейното ядро е българското опълчение и се изгражда като постоян¬на армия с обща задължителна военна служба. Този принцип по-късно заляга в Търновската конститу¬ция. За кратко време в армията са сформирани че¬тири рода войски – пехота, артилерия, кавалерия и сапьори, а през 1879 г. се поставят и основите на военния флот.
В края на 1878 г. Българската земска войска има в състава си общо 31 400 души, оборудвани с оръ¬жие, материална част и боеприпаси от руската ар¬мия. На 1 септември 1878 г. в Пловдив е създадено Софийското военно училище в България. От тогава започва летоброенето не само на военното училище, но и на цялата българска военнообразователна система.
В средата на ноември 1878 г. училището е преместено в София и се разполага в първия си район – бивша турска военна болница, която се е намирала на мястото на днешния Централен военен клуб. Там на 26 ноември 1878 г. училището официално е открито и осветено. На следващия ден започват учебните занятия. С приемането на Търновската конституция, из¬борът на княз Александър I Батенберг и създаване¬то на българското правителство започва самостоя¬телният държавен живот на Княжество България. С Указ № 23 от 17 юли 1879 г. се създава Военното министерство. На 17 декември 1879 г. влиза в сила „Привременно поло¬жение за Българската войска”, което изпълнява роля¬та на първи закон на въоръжените сили, които вместо „земска” вече се наричат кратко и ясно – Българска войска.