В Караманци ще учат за хотелиери

Нови професионални паралелки в гимназиите, от които ще излязат подготвени специалисти, се сформират в област Хасково от миналата година. Те са по поръчка на бизнеса в региона, който се нуждае от свежи кадри в съответния бранш. В област Хасково има 9 професионални гимназии, като в Димитровград, Свиленград и Харманли са само по една. Общо в областта има 47 професионални паралелки, като т.г. броят им е по-голям в сравнение с миналата година. Това обяви Христина Боева от Инспектората по образование в Хасково на дискусия между бизнеса и Агeнцията по заетостта в областната администрация. Форумът имаше за цел да разнищи проблемите по отношение на липсващата работна ръка.
За учебната 2017-2018 г. за различните гимназии бяха приети паралелки с нови специалности по заръка на бизнеса в Хасковско. Така например в община Димитровград има нова паралелка „моделиер-технолог на обувни и кожени изделия”, но тя не могла да се сформира. Нямало кандидати за паралелка за спа-специалисти и хотелиер в Минерални бани, необходими на предприемачите там. За сметка на това в община Минерални бани е сформирана паралелка „хотелиер” в село Караманци. Не е реализирана и паралелка „хотелиер” в община Свиленград.