В Кирково ще гласуват 88 карантинирани избиратели

В община Кирково са подадени 88 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето за гласуване в подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители на 4 април, каза секретарят на общината Риза Местан.
Определени са две Подвижни избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия с номера 80 и 81, в които те ще гласуват. Образувани са и три подвижни секции за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.