В КСНС не се разбраха за антикорупционния орган

КСНС не успя да постигне съгласие относно ролята и функциите на антикорупционния орган, както и относно принципите за назначаване на неговото ръководство. Това обяви президентът Румен Радев след четиричасово второ заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на тема „Необходими законодателни мерки за противодействие на корупцията“, което миналия път беше отложено заради липса на кворум.
Както вече стана ясно, ГЕРБ настояват новият орган да се назначава от парламента, а БСП искат това да прави държавният глава. Радев подчерта, че наистина е необходим независим разследващ орган и уточни, че все пак участниците в КСНС са постигнали съгласие за нещо: „Обединихме се, че резултатите от борбата с корупцията по високите етажи на властта са ниски поради несъвършенства в законодателството, в институционалната рамка и поради липсата на обособена структура с ясни правомощия и капацитет. Постигнато бе съгласие за основните насоки в работата на държавните институции, които да гарантират прилагане на комплексен подход, който наред с превенцията да се фокусира и върху разкриването, разследването и реализирането на наказателната отговорност“.
Президентът обяви, че са приети три предложения, които КСНС ще направи на изпълнителната и законодателната власт:
- Промени в НК, така че да се противодейства на корупционните престъпления не само в публичния, но и в частния сектор
- Народното събрание да приеме Закон за противодействие на корупцията
- Новият закон да набележи всеобхватни мерки за превенция, отнемане на незаконно придобито имущество и разкриване на престъпления на лица, заемащи или заемали висши публични длъжност.