В Кърджали дискутираха училищния тормоз

Оживена дискусия по темите с агресията в училище, поведението на насилниците и жертвите, вечерния час и санкциите при нарушаването му проведоха ученици от СУ „Петко Р.Славейков” в Кърджали по проекта „Твоя час” с ръководител Мариана Атанасова и инспекторът от Детска педагогическа стая Вяра Алексиева. Полицейската служителка започна децата с Наредбата за опазване на обществения ред в община Кърджали със специален акцент върху спазването на вечерния час от малолетни и непълнолетни и предвидените глоби за нарушения от такъв характер. Учениците получиха ценни съвети как да действат при нападения или кражби, научиха защо е необходимо винаги да носят личните си карти. Засегнат беше и въпросът за тормоза в училище във всичките му измерения и начините за противодействие. В дискусията бяха обсъдени и въпросите за вредата от употреба на наркотични вещества и мерките на полицията за пресичане на наркоразпространението в областта.