В Минерални бани вече подават данъчни декларации

В Минерални бани вече подават данъчни декларации. На 31 януари изтича крайния срок за подаване на данъчни декларации по 16 Н от Закона за Местните данъци и такси за облагане с патентен данък, както и плащането за първото тримесечие, съобщиха от Отдел „Местни приходи“ в Община Минерални бани. Платилите до 31 януари 2018г. в пълен размер патентен данък могат да ползват 5 % отстъпка предвидена в нормативните документи. От 9 януари може да бъде платен данък МПС за тази година, уточняват финансистите в местната администрация. 5 % отстъпка е предвидена за всеки, който плати данък МПС в пълен размер в срок до 30 април 2018г.