В Минерални бани заседават извънредно днес

Извънредно заседание на местния парламент провеждат днес в община Минерални бани. Приключихме миналата година с извънредно заседание и започваме новата също с извънредно заседание, каза Председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. В проекта за дневен ред са включени 7 докладни записки, но е възможно в последния момент преди началото на заседанието да бъдат добавени и други, каза още г-н Лятиф. Началото на заседанието е обявено за 14,00 часа днес в заседателната зала на общината. Постоянните комисии проведоха своите заседания още на 10 януари.