В Минерални бани канят собственици да регистрират кучетата си

В срок до 31 март т.г. всеки собственик на куче в община Минерални бани е длъжен да го регистрира в Регистъра, заведен в общинска администрация при старши специалист „Селско стопанство” и да заплати дължимата такса от 10,00 лева. Това се прави съгласно чл.3 от Наредбата за регистрация, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани и чл. 46 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани,
След 31.03.2018 г. ще бъдат извършвани проверки на място и при установяване на нарушения ще бъдат съставяни актове. Нарушителите ще бъдат глобявани във връзка с Разпореждане на Районна прокуратура – Хасково от 05.02.2018 г. за проверка собствениците на кучета на територията на община Минерални бани и спазване на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.