В Минерални бани плащат на членовете на секционните комисии

Общинска администрация Минерални бани ще изплаща възнагражденията на членовете на секционни комисии от проведените на 9 юни избори за Европейски парламент и за народни представители в периода от 25 до 27 юни 2024 г. в сградата на общината в посочените часове:
Преди обяд: от 9,00 ч. до 11,30 ч. След обяд: от 14,00 ч. до 16,00 ч. Всички трябва да носят документ за самоличност и удостоверение за участието си в комисиите.