В Момчилград изплащат възнагражденията на изборните комисии

От 13.00 часа на 20 юни (четвъртък) Община Момчилград започва изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии(СИК) във връзка с проведените на 9 юни избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители.
В рамките на деня ще бъдат преведени паричните суми на членовете, които вече са подали в общинска администрация своята банкова сметка. На всички останали, възнагражденията ще бъдат изплатени в сградата на общината, на улица „26-ти декември“ №12 в гр. Момчилград – стая №18, трети етаж. Необходимо е единствено представяне на документ за самоличност. Във връзка с изпълнение на Решение № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г за изменение и допълнение на Решение № 3053-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК, Община Момчилград ще изплати и допълнителното възнаграждение в размер на 25 лв. на членовете на общо 23 изборни комисии, които са представили протоколи без грешки или липси.