В Мъглиж вземат мерки против битовите пожари

В Мъглиж вземат мерки против битовите пожари. Районната служба Пожарна безопасност и защита на населението – Стара Загора разпространи брошура с основни правила за пожарна безопасност, които всеки гражданин следва да знае и спазва, за да намали риска за възникване на пожар, който да застраши живота и здравето на хората, както и имуществото им.
С цел информиране на населението и повишаване противопожарната му култура брошурата ще бъде разпространена в административните бюра, паричните салони, пенсионерските клубове в града, пенсионерските клубове и кметствата на селата на територията на Община Мъглиж, както и в социалните заведения.
РСПБЗН – Стара Загора предупреждават жителите на Мъглиж да спазват противопожарните нормативни изисквания, поради повишения риск от битови пожари, причинени от отоплителни и нагревателни уреди. Заедно с електрически вентилаторни печки и неизправни комини на печки с твърдо гориво, това са най-честите причини за пожари през отоплителния сезон.