В Мъглиж проверяват за незаконна сеч на елхички

Засилени проверки за незаконна сеч на коледни дръвчета започнаха в община Мъглиж. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоби между 50 и 500 лева, а ако броя на елхичките е по-голям, санкцията ще расте. За да се докаже, че е законно отсечено, всяко коледно дръвче трябва да разполага с индивидуален номер. Собственикът на дръвчето трябва да има и превозен билет.
Нелоялната конкуренция притеснява търговците на елхички, защото нарушителите с незаконно отсечени дръвчета обикновено ги предлагат на значително по-ниски цени. Цените на дръвчетата ще варират в зависимост от вида и височината им.