В Неделино приемат план за оздравяване на общината

Общинските съветници в Неделино ще приемат актуализиран план за финансово оздравяване на общината. Това ще стане на 29 юни на редовно заседание, което ще се проведе от 10.30 часа в заседателната зала на Общинския съвет.
В проекта за дневен ред на заседанието са включени тринадесет точки. Местните парламентаристи трябва да гласуват финансовите отчети за 2019 година на „Нова гора” ЕООД, „ХЧБ” ЕООД и „Хоспис – надежда” ЕООД. Ще одобрят Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Неделино.