В Неделино ще овладяват безстопанствените животни

Община Неделино е изготвила проект на Наредба за овладяване на безстопанствените животни и регламентиране отглеждането на домашни любимци на територията на общината. Целта е да се подобри местната подзаконова нормативна уредба, като бъде съобразена с настъпилите изменения в нормативните актове с национално значение.
С нея ще се регламентира реда и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на безстопанствените животни. Собствениците на кучета носят гражданска и административно-наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета, се казва в проекта за Наредба. Проектонаредбата е публикувана на интернет страницата на общината на 2 ноември. На гражданите е дадена възможност да направят своите предложения и становища в 30-дневен срок от нейното публикуване.