В община Варна ще работят 45 общински училища

На територията на община Варна работят 45 общински училища, от които 1 начално, 27 основни, 10 средни, 2 професионални и 5 профилирани гимназии. Това каза Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна. „Промени настъпиха с привеждането на системата в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование.
Помощното училище се преобразува в Център за специална образователна подкрепа. Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства от учебната 2017/2018 година ще бъде Средно училище за хуманитарни науки и изкуства. Запазиха се паралелките по изкуства и за първи път има прием в професионална паралелка „танцьор“, допълни Лилия Христова. Тя уточни, че средното училище никога не е имало реален статут на национално училище, а само терминът „Национална“ е фигурирал в наименование на образователната институция. I Основно училище във Варна според новия закон вече има патрон и се казва “ Княз Борис I“. „За наша гордост и удовлетворение нямаме нито едно закрито училище на територията на община Варна“, заяви Лилия Христова.