В Община Неделино приемат Бюджет 2021

Редовното заседание на Общинския съвет в Неделино е насрочено за днес. Местните парламентаристи се събират в 15.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред са включени седем точки. Кметът Боян Кехайов ще внесе предложение за приемане на бюджета на общината за 2021 година.
Три от точките са свързани с предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд в землището на Неделино. Съветниците трябва да гласуват за издаване на запис на заповед на община Неделино в полза на ПУДООС във връзка на реализация на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до регионално депо град Мадан”.