В община Тунджа проведоха ученическите игри по волейбол

Във физкултурния салон на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, се проведе общинският кръг на ученически спортни игри по волейбол. Игрите са включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа” и са етап от Националния спортен календар на МОН за 2023/2024 учебна година.
Участие взеха отбори от момчета и момичета във възрастова група V – VІІ клас от ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик. След оспорваната среща, при момчетата от V до VІІ клас се получи следното класиране:
І-во място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик
II-ро място – ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево
III-ро място – ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево.
Отборното класиране при момичетата от V до VІІ беше следното:
І-во място – ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево
II-ро място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик
III-ро място – ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево.
В областния кръг на ученическите спортни игри по волейбол Община „Тунджа” ще бъде представена от отборите заели първо място в класирането. Последните ученически игри ще бъдат по баскетбол. Те ще се проведат на 19.01.2024 г., а домакин на спортните срещи отново ще бъде ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик.