В Русенския университет започват „Арнаудови четения”

Десетото издание на международния научен форум „Арнаудови четения“ ще събере в края на седмицата в Русенския университет близо 80 български и чуждестранни учени от над 20 висши училища и научно-изследователски центъра, изследователи от музеи, от Държавен архив, учители, докторанти, студенти. Откриването бе днес от 14.00 часа в зала 2Г.204 – „Сименс“.
Международното участие ще бъде от университета в Нови Сад (Сърбия), Югозападния държавен университет в гр. Курск (Русия) и университета „Мария Кюри-Склодовска“, гр. Люблин (Полша). Конференцията е организирана в 5 научни секции: Михаил Арнаудов – личност, творчество, идеи; Фолклор и етнология; Културология; Литературознание; Езикознание.
За първи път в историята на Арнаудовите четения е предвиден отделен панел в Секция Фолклор и етнология на тема „Завръщания, (пре)откривания, изобретявания при производството на селскостопански продукти и храни“, в който ще вземат участие научни работници от ИЕФЕМ – БАН. Пленарни доклади ще изнесат: проф. д-р Пенка Радева от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – „Съвременната българска разговорна реч на границата на ХХ и ХХІ век“, и доц. д-р Руси Русев от Русенския университет „Ангел Кънчев“ – „Арнаудовите четения и предизвикателствата към българската филологическа наука през ХХI век“.
Организатори на Арнаудовите четения са: Русенският университет „Ангел Кънчев“, НЦФЛЛ „Св. Димитър Басарбовски“, Катедрата по български език, литература и изкуство, Регионалният исторически музей – Русе и Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, а десетото издание на конференцията е посветено на 50-годишнината от създаването на Катедрата по български език, литература и изкуство.