В Севлиево осиновиха над 100 безстопанствени кучета

В навечерието на Международния ден за защита на животните – 4 октомври, управителят на Общинския приют за безстопанствени животни в Севлиево Марияна Бончева и експерти от общинска администрация се включиха във втората работна среща на общинските приюти за безстопанствени животни в страната.
Участие в нея взеха още ветеринарни лекари, общински експерти, секретари и заместник – кметове от общините Перник, Габрово, Дупница, Велико Търново, Павликени, Казанлък, Стара Загора, Варна, Бургас, Силистра, представители на Областната дирекция по безопасност на храните – Пловдив, и Тракийския университет – Стара Загора. На срещата бе излъчен инициативен комитет, който се ангажира в рамките на месец октомври да проучи готовността на Общините и да подготви учредителните документи за създаване на сдружение на общините с функциониращи приюти за животни. Очакванията към бъдещата формация са да бъдат подпомагани служителите в общинските приюти при изпълнение на техните професионални задължения, да се участва в разработването на политиките, стратегиите и практиките, свързани с овладяване на популацията от безстопанствени животни и контрола върху домашните кучета. По време на работните заседания бяха представени редица добри практики от дейностите на приютите в България, свързани с електронната регистрация на домашните и безстопанствените кучета, успешна работа с подрастващи, провеждане на кампании, стимулиращи административната регистрация и кастрирането на домашните кучета. Споделени бяха идеи за съвместни интересни инициативи в партньорство с доброволци и практикуващи ветеринарни лекари по места. Дискутирани бяха и законовите нормативи, които регламентират дейността на общините и приютите, несъответствията и липсата на синхронизация между тях.
В изпълнение на Програмата за намаляване популацията на бездомните кучета на Община Севлиево за м.септември 2021 г. през общинския приют за безстопанствени животни са преминали 22 кучета, от които 21 са кастрирани. За месеца осиновените са 10. От началото на годината до момента в приюта са получили грижа и медицински манипулации 206 безстопанствени кучета от населените места в общината, от тях 162 са кастрирани, осиновените са 93, а приюта е със запълнен капацитет.