В Сливен набират номинации за наградата „Аргира Жечкова“

Община Сливен разкрива процедура за номинации за наградата „Аргира Жечкова“ за 2024 година. При оценяването на предложенията обществената комисия взема предвид следните критерии:
1. общественополезна дейност;
2. благотворителност;
3. професионализъм/постижения в професията; изяви на възпитаници на учителя с постижения на състезания, конкурси, олимпиади и други;
4. добра комуникация и взаимодействие с ученици, учители, родители и институции.
Предложения за връчване на наградата се правят от педагогически колективи, неправителствени организации и/или инициативни комитети. Срокът за получаването им, заедно с кратка творческа биография на кандидата, е 30 април на e-mail: nagrada_a_jechkova@abv.bg
За допълнителна информация може да се обръщате към Дора Чанева – гл. експерт в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ на тел. 044/611 221 или на посочения e-mail. Наградата е индивидуална и се връчва в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Присъжда се на жена-учител и общественик с принос за издигане престижа на учителската професия и доказани високи професионални умения като преподавател и възпитател на младото поколение.