В Смолян вземат мерки срещу високите нива на водите

Дадени са указания на кметовете на общини и собствениците на язовири в област Смолян заради очакваното рязко повишаване на температурите, обилно снеготопене и валежи през следващите дни. Това каза областният управител на Смолян, Недялко Славов. Предупрежденията от страна на Министерството на околната среда и водите са за покачване на нивата на реките и най-вече на река Черна в района на град Смолян и на река Върбица, в района на град Златоград.
„Предупредили сме кметовете да предприемат превантивни мерки, съобразно обстановката, и да окажат необходимия контрол с цел недопускане на ситуации, които застрашават живота и здравето на населението и нарушават инфраструктурата на територията на общината. На собствениците и ползвателите на язовири на територията на областта са дадени указания да регулират и поддържат водните нива в язовирите до степен, гарантираща безопасна експлоатация и недопускане на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнения. Инструктирани да спазват стриктно предписанията на контролните органи, да осигурят проектните проводимости на преливниците и да не се допуска запушването им от свличане на земни маси и плаващи предмети“, поясни Славов.
Областният управител посочи, че речните корита в областта не са почистени в състояние, в което да са спокойни. „Предвид обилното снеготопене и очакваните валежи никой не може да каже колко вода ще влезе в речните корита. Мисля, че има достатъчно свободен обем в язовирите. В речните корита ситуацията а е по-тревожна, има осигурена проводимост в най-критичните участъци, но необходимостта от голямо почистване е нужна на много участъци, за да бъдат те във вид, в който да сме спокойни. Предвид ресурсите, с които разполагаме сме направили колкото е възможно, но дано да няма проблеми, тъй като не се знае колко вода ще влезе речните корита“, каза още Недялко Славов.