В Смолян рисуваха пейки в отговор на вандалски прояви

В отговор на вандалските прояви млади изследователи за младежко развитие и младежи от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян реализираха прекрасна инициатива. Те изрисуваха градските пейки, намиращи се на възлови места в Смолян.
Художественото оформление на пейките е по идея на учениците от Професионалната гимназия за приложни изкуства, в която се включиха възпитаниците на ПГИ ,,Карл Маркс“, ЕГ,,Иван Вазов“ и Сдружението „Млади изследователи за младежко развитие“. „Младите хора от организацията винаги са били готови да покажат антипода на тези недобронамерени действия. От една страна това ще е привлекателно за гражданите и гостите на града, от друга – ще е ясно послание и ще допринесе за по-голяма осъзнатост. Тази инициатива ще наложи нов подход към справянето с неща, които не ни харесват. Надяваме се да привлечем и други млади хора от други училища , които обичат Смолян“, коментират инициативата си от сдружението.
„Този проект показва, че младите хора могат да се обединят срещу вандализма чрез изкуството“, посочи зам.-кметът Марин Захариев, който награди младежите за иновативната идея. Подаръците и грамотите са осигурени от Местната комисия за борба с противообществените прояви.