В Смолян ще изграждат градски парк

Обсъждане създаването на временна комисия за проучване на възможностите за изграждане на градски парк и паркови пространства в град Смолян. Това е една от докладните записки, които са включени в дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет – Смолян на 6 февруари. Тя е внесена от председателя на местния парламент Димитър Кацаров и е по предложение на общинския съветник Ивайло Турналиев.
В докладната се посочва, че макар и намиращ се в сърцето на Родопа планина и заобиколен изцяло от прекрасна природа, град Смолян страда от съществен дефицит в устройство на площите за обществено ползване. „Налице е липса на обособен и благоустроен градски парк, който да предостави възможност за отдих на жителите и гостите на града. Съществуването му би задоволило потребностите на смолянчани, които не могат да бъдат обслужени от заобикалящата дива природа, а именно – наличието на безопасно място в рамките на града или в непосредствена близост, които да бъде лесно достъпен с автомобили и пеш и в което да има необходимите условия за прекарване в спокойна обстановка на свободното време от жителите на града, включително от деца, майки с бебета, възрастни хора, лица с двигателни затруднения.
В допълнение добре поддържаните градски паркове по правило се превръщат и в предпочитани места за провеждане на културни и спортни мероприятия, особено в летния сезон. В същото време сполучливото проектиране и изграждане на градски парк и паркови пространства представлява нелека задача“, се казва в предложението. Трудностите произтичат на първо място от самия терен на града – с големи денивелации и ограничени по брой сравнително равни пространства, върху които могат да се изградят типичните за парковете алеи, поддържани затревени площи, заведения за хранене, детски площадки и тракционни съоръжения.