В Стамболово изплащат възнагражденията на членовете на СИК

В община Стамболово от утре продължава изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/, участвали в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.
Това става в стая № 26, като работно време е от 9 до 12 часа и от 13 до 16 часа. От членовете на Секционните избирателни комисии се изисква да представят документ за самоличност и издаденото им удостоверение от Районната избирателна комисия в Хасково за назначаването им в СИК.