В Стара Загора предприемат мерки против морбили

Регистрираните случаи на морбили в България до юни 2019 г. са 933 в единадесет области – София-област (251 случая), София-град (34 случая). Останалите засегнати области са Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив и Русе, където са регистрирани единични случаи или епидемични взривове.
Интензивното разпространение на морбили в държавите на ЕС/ЕИП продължава, като към месец май 2019 г. 19 държави членки съобщават информация за регистрирани случаи. С най-много от началото на 2019 г. са Румъния (1027, с 4 починали), Франция (852, с 1 починал), Литва (569), Италия (557) и Полша (554). Продължават взривовете от морбили в съседни държави: Северна Македония (1081, с 3 починали) и Сърбия, с регистрирани 5790 случая с 15 починали.
В Европа най-много случаи на морбили са докладвани в Украйна – 45 147, със 17 починали, регистрирани само през първите 4 месеца на 2019 г. Предстоящият летен туристически сезон и засиленият поток на туристи и сезонни работници от други държави, с регистрирани случаи на морбили, създават предпоставки лица, пристигнали в рамките на т.нар. инкубационен период (времето от заразяването на организма до появата на първите клинични признаци на заболяването), да заболеят по време на престоя си в страната, с което да допринесат за разпространение на заболяването в курортите и свързаното с това негативно влияние върху здравеопазването, икономиката, туризма, както и с нереализирани ползи поради загуба на работна сила и отлив на туристи от страната.
В област Стара Загора към 14.06.2019 г. не са регистрирани случаи на болни от морбили. За предпазване на децата от морбили и други тежки ваксинопредотвратими инфекции и техните усложнения най-добрата защита е извършването на имунизация (имунизация на 13-месечна възраст и реимунизация на 12-годишна възраст). При липса на детето в имунизационния му паспорт данни за извършена имунизация срещу морбили, паротит и рубеола, родителите незабавно да се обърнат към личния лекар за ваксинация.
Препоръчително е извършването на серологично изследване за установяване наличието или липсата на защитен имунитет срещу морбили на лицата, имали контакт с морбили в друга държава, или пребивавали в държава с данни за разпространение на морбили. Изследването може да се извърши в регистрирани медико-диагностични лаборатории. При лицата, които са с липса на имунитет, е препоръчително да се направи една доза ваксина срещу морбили (комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола).