В Татарево пазят паметник на Ангел войвода

Ангел войвода е прекарал детските си години в село Татарево, община Минерални бани. Днес пред кметството в селото се намира един от малкото запазени паметници на войводата, каза кметът на селото Халил Салим, който разпоредил камъкът да бъде почистен от бурените. Край Татарево има местност с името „Ангелов кладенец”, където малкият Ангел е ходел за вода, докато помагал във воденицата на баща си.
Населението от този край създава предания и песни за прослава на подвизите на Ангел войвода и той се превръща в народен герой. В една от песните се пее „докато Ангел войвода със своята дружина царува в Родопите, турците са рая, а българите – господари“. Сравняват го с Момчил юнак, който е бил владетел на Родопите.
През 1862 г. Ангел войвода заболява от коварна болест. Той разпуска своята дружина, която брои вече над 100 души. Оттегля се в Света гора в Хилендарския манастир. Понеже е останал неграмотен, диктува спомените си на един монах. Днес те са съхранени в манастирската библиотека. В тях той отправя завет към българите да продължават борбата с турците, да създават чети и дружини и да се готвят за всеобщо въстание. Ангел войвода умира през 1864 г. Неговите идеи се възприемат и доразвиват от Раковски, а след това от Любен Каравелов, Христо Ботев и Васил Левски. Гробът му е неизвестен.