В Харманли започна плащането на местните данъци и такси

В Община Харманли започна приема на плащания на данък върху превозните средства за 2024г. Промяна в ставката за данък върху превозните средства няма. Размерите на ставките за 2024г остават непроменени спрямо тези за предходната година.
Плащането на местните налози се извършва в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , включително и чрез терминални устройства ПОС, налични в дирекцията, по банков път , както и на касите на Изипей в цялата страна. До края на месец април всеки който плати дължимия данък в годишен размер ползва отстъпка от 5 на сто. Работно време на Дирекция „Местни данъци и такси„ – Община Харманли от 9,00ч. до 17,30часа., а прием на плащания – до 16,30ч.