В Хасково рехабилитират деца чрез проект

30 деца с увреждания ще имат възможност за рехабилитация чрез занимания по плуване и хипотерапия. Договорът за безвъзмездна фиансова помощ по проект„Воден свят и терапевтична конна езда” вече е подписан от кмета Добри Беливанов и фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика. Стойността на проекта е близо 9 хиляди лева.
Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на физическото и психо-емоционално състояние на децата и младежите, включени в целевата група. Децата , които ще участват в проекта са от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, както и за деца и младежи от Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ в Хасково. В рамките на един месец децата ще участват в комплексна рехабилитационна програма и индивидуална работа при хипотерапевтични процедури с коне. Общината ще осигури два пъти седмично транспорт за извозването на децата до конната база и до басейна.