В ход е есенното почистване в община Свищов

В периода на есенните дъждове и листопади, община Свищов активно работи във връзка с почистването на крайпътните банкети и водоприемните дъждовни канали и шахти. С цел предотвратяване на евентуални задръствания, кални наноси и наводнения ОП „Чистота – Свищов“ почисти пътя към изхода на гр. Свищов, по посока село Ореш. Подрязана е излишната растителност, приведени в експлоатационен вид са канавките и отводнителните канали. Във връзка с чистотата по улиците на града, са закупени и поставени 100 броя нови контейнери за отпадъци тип „Бобър“.
В периода на есенните дъждове и листопади, община Свищов активно работи във връзка с почистването на крайпътните банкети и водоприемните дъждовни канали и шахти. С цел предотвратяване на евентуални задръствания, кални наноси и наводнения ОП „Чистота – Свищов“ почисти пътя към изхода на гр. Свищов, по посока село Ореш. Подрязана е излишната растителност, приведени в експлоатационен вид са канавките и отводнителните канали. Във връзка с чистотата по улиците на града, са закупени и поставени 100 броя нови контейнери за отпадъци тип „Бобър“.
Припомняме, че за година и половина обликът на къщата-музей беше коренно променен, след като се направи основен ремонт на покрива и експозиционните зали, но се запази автентичността на експонатите. След почистването на двора, музеят ще стане още по-приятен и притегателен обект за посещение от туристи и гости на община Свищов.