В Чирпан започва подготовка за саниране на блокове

Започна етапът по подготовката на документацията за саниране на блокове. Кметът Ивайло Крачолов се срещна с представители на етажната собственост в многофамилни жилищни сгради от Чирпан, които могат да бъдат санирани в новия програмен период. В срещата участва и общинският съветник Георги Иванов.
Двамата запознаха заинтересованите с последователността на действията в новата програма за енергийно обследване и обновяване на жилища в първия етап от подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). „Първият етап е с кандидатстване до март 2023 г. с предвидена 100% безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности по сградите. Задължително условие за кандидатстване ще бъде наличието на техническо обследване, архитектурно заснемане, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийна ефективност за сградата. Разходите за тези дейности ще се извършват предварително от собствениците. Средствата ще бъдат възстановени при одобрение на предложението за изпълнение на инвестицията и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ“, каза кметът. Той благодари на присъстващите за активността им и за това, че са пример в организацията за кандидатстване в този първи етап.
Предложенията от собствениците трябва да бъдат подавани в Община Чирпан, която ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предложения за изпълнение на инвестиция ще се подават от Общинската администрация чрез формуляр за кандидатстване в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020). Вторият етап е с предоставяне на 80% безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности и 20% самоучастие на сдруженията. Срокът за кандидатстване е от април 2023 г. до декември 2023 година.
Община Чирпан е една от малкото общини в България, в която няма нито един саниран блок в предходния програмен период, защото не е кандидатствано от страна на администрацията пред финансиращия орган. Разяснителната кампания за стъпките за кандидатстване на собствениците в многофамилни жилища по тази програма продължава.