В Чирпан ще възлагат управление на „Обредни дейности”

Общинският съвет в Чирпан провежда редовно заседание от 09,00 часа на 28 февруари. В проекта за дневен ред са включени 6 докладни записки, каза председателят на местния парламент Иван Станчев.
Сред по-важните от тях са приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Чирпан. Съветниците ще трябва да определят и представител на Община Чирпан в Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора. Те ще се произнесат и относно обявяване на конкурс за възлагане на управление на „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД.