В Ямбол измерват чистота на въздуха с шест станции

Жителите на Ямбол вече имат възможност по всяко време онлайн да се информират за чистотата на въздуха в града, след като Община Ямбол монтира станции в шест различни точки. Измервателните станции са разположени в кв. „Аврен“, Централна градска част, Градски парк, ж-к „Георги Бенковски“, к-с „Златен Рог“ и квартал „Каргон“.
Станциите измерват няколко показателя: температура, атмосферно налягане, влажност на въздуха, както и различни категории и стойности на фини прахови частици (ФПЧ-10 и ФПЧ-2,5) в атмосферния въздух, което е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването с фини прахови частици върху здравето. Данните към платформата са достъпни през сайта на Община Ямбол.