В Ямбол подготвят проект за финансова помощ „Децата на Ямбол”

По предложение на кмета на Община Ямбол Валентин Ревански се подготвя проект за отпускане на финансова помощ по Програма на Община Ямбол „Децата на Ямбол“. Между 200 и 3000 лева ще е еднократна помощ при раждане на бебе в Ямбол. Кандидатите трябва да отговарят на определени условия, сред които жителство и образование. Предвижда се проектът да бъде гласуван на сесия на Общински съвет – Ямбол през месец септември. Ако той бъде подкрепен от общинските съветници, родителите ще имат възможност да кандидатстват за финансова помощ в началото на следващата година.
Към настоящият момент в община Ямбол липсва подзаконов нормативен акт, въз основа на който да се отпускат финансови средства за деца. С предлагания проект на Правилник са разписани ясни и прозрачни правила за предоставяне на финансова помощ за новородено и деца в община Ямбол, както и подпомагане на семействата на последващи етапи –при записване на детето на детска градина и на училище, финансово подпомагане за стимулиране на спортните заложби на децата, с което се цели задържане на млади и образовани хора в общината.
Право да получи одобрената финансова помощ ще има майката на детето, вписана в удостоверението / акта за раждане, независимо от доходите на родителите, като съответно всеки от родителите на детето има право да подаде заявление за отпускане на финансова помощ.
Назначената комисия ежемесечно разглежда постъпилите заявления и декларации, заедно с приложените към тях документи и въз основа на предоставените документи, комисията изготвя предложение до Общински съвет – Ямбол за отпускане на финансовата помощ. Предоставянето на средствата ще се извършва след решение на Общинския съвет до изчерпването на планираната сума от бюджета на Община Ямбол. Финансовата помощ ще се изплаща в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет – Ямбол. Всяка година с приемане на годишния бюджет Общински съвет – Ямбол ще определя при приемане на общинския бюджет и общия размер на средствата за отпускане на финансова помощ в размер на 100 000 лева, предвидени по реда на проектоправилника, които могат да бъдат допълвани чрез дарения от физически и юридически лица, изразили писмено волята си за направеното дарение.