В Ямбол представиха празника „Хъдърлез”

Характерният за Одринска Тракия обичай „Хъдърлез“ бе представен в градския парк в Ямбол. Жителите и гостите на града имаха възможността да разгледат и експонираната около фонтана в парка изложба, показваща фотографии на река Тунджа. Сред атракциите, част от пресъздадения от турските гости празник „Хъдърлез“ бяха традиционното палене на огън, ритуалното му прескачане, както и изпълнения на танцов фолклорен състав от град Одрин.
Представянето на обичая в Ямбол бе рамките на проект „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, финансиран по програмата за Трансгранично сътрудничество България – Турция, чрез Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз. По същия проект в Ямбол се извършва основен ремонт и обновяване на централния пешеходен мост към Градския парк.
В рамките на проекта се реализират и съвместни събития в двата партниращи си града с цел популяризиране на културното наследство и развитие на туристическия потенциал.