В Ямбол текат ремонти на паркинги и тротоари

В ход са ремонтни дейности по уличната мрежа в община Ямбол. Дейностите по благоустрояването на града включват освен обновяване на пътни артерии, ремонт на тротоари и изграждане на нови паркинги. До момента е приключен основният ремонт на паркинга на ул. „Генерал Владимир Заимов“. Подменена е тротоарната настилка с унипаваж, поставени са перфорирани бетонови елементи на площ от 309 кв. метра. Новите бордюри обхващат 213 метра.
Извършен е и текущ ремонт на тротоарната настилка по трасето от ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ до кръстовището с ул. „Атанас Кратунов“. Дейностите включваха подмяна на бордюрите и поставяне на 620 кв. метра унипаваж. Нова тротоарна настилка се изгражда в момента в участъка от моста на р. Тунджа при „Търговията“ до ул. „Ямболен“. Обновява се също и тротоарът пред детска ясла „Слънчево детство“ към ДГ „Пламъче“. Приключи изграждането на две нови бетонови алеи в Гробищния парк.