В Ямбол търсят кандидати за доброволния резерв

Военно окръжие – Ямбол информира, че със Заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 171 (сто седемдесет и едно) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за прием на служба в доброволния резерв на български граждани завършили средни или висши училища.
Доброволният принцип се прилага за български граждани, които са изявили желание да служат в резерва. Кандидатите за служба в доброволния резерв могат да заявят до три длъжности. Те се заемат след провеждане на конкурс по документи и събеседване. За срока на действие на договора граждани придобиват статус на резервисти. Максималният срок на договора за служба в доброволния резерв е не по-дълъг от 5 години. Всеки резервист, по закон може да бъде извикан на активна служба за придобиване на военна подготовка и повишаване на квалификацията.
Времето, през което резервистът е на активна служба, се зачита за трудов стаж от първа категория с всички права на военнослужещ и получава заплата пропорционална на дните на активната служба. Пътните разходи от местоживеене до гарнизона за изпълнение на службата и обратно, се поемат от Министерство на отбраната.