Габрово е най-обезлюдената област в страната

„Столицата има 17 пъти по-голямо население от област Видин, Габрово е най-обезлюдената област, а Кърджали – най-раздробената“. Това е заглавието на новина, с която Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представя новото издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие“ 2023, което включва 73 показателя, разпределени в 12 категории за икономическото и социалното развитие на областите.
От ИПИ посочват още, че област Габрово се отличава в почти всички основни показатели. Освен сред най-малките по площ и население, тя е втората с най-много населени места (след Кърджали) и едновременно с това е третата област с най-висок дял на градско население (след столицата и Варна). Обяснение за това може да се търси във факта, че Габрово е първенец сред областите с абсолютно обезлюдени населени места (61 от общо 167 в страната).