Габрово е произвеждало по 200 000 чифта обувки през 18-ти век

„Регламентиран чрез закон и реализиран на основание на създадените местни правилници, процесът за подготовка и производство на майстори в края на ХVIII и през ХIХ век, съдейства за укрепване и разширяване на еснафските организации, осигурява икономическата стабилност на държавата”, оцени пред Дарик уредникът в Регионален исторически музей-Габрово Даниела Цонева. Тя разказа, че самото провъзгласяване на самостоятелен майстор се нарича „тестир” – позволение, което се извършва тържествено. „В Габрово, както и в други райони с чисто българско население, церемонията се състои в това новопроизведените майстори да целунат ръка на по-старите, след което има скромна гощавка”.
Признаването на калфата за майстор преминава през два етапа – от малката лонджа без изпит, акт, който става в дюкяна или къщата на устабашията (първомайстора) на еснафа. И вторият етап – е самото обявяване, което се извършва със съгласието на общото събрание на майсторите при определени условия – обдаряване на старейшините, изработване на майсторско изделие или поръчка под наблюдението на майсторите. По думите на Даниела Цонева, голямата лонджа – Общото годишно събрание, е свиквано на 3-4 години веднъж и само то има право да прогласява майстори. И това не може да става, ако кандидатът не навърши 20-годишна възраст и ако не внесе в еснафската каса майсторско право от 24 до 300 гроша, наричано в Габрово „кюше” или „кюше параса”.
По данни на историографа д-р Петър Цончев средното годишно производство на еминии (обуща) в Габрово през 1855 -1875 г. е не по-малко от 200 000 чифта. Тъй като за нуждите на населението в Габровско се използват между 30 000 и 40 000 чифта, габровските производители предлагат редовно на Узунджовския и Ески Джумайския панаири значителни количества от тази стока. Продажбата на еминии е извършвана на едро и в брой. През 60-те години на ХIХ век средната цена на едно тесте, включващо по два чифта от пет големини, е 150 гроша. Голям консуматор на тази стока е турското население в областите Герлово и Тозлука.