Галина Захарова е новият председател на ВКС

Галина Захарова е избрана за нов председател на Върховния касационен съд с мнозинство от 20 гласа на всички присъстващи на заседанието на Висшия съдебен съвет. Тя трябваше да получи поне 17 гласа от ВСС, за да бъде избрана, тъй като в момента Висшият съдебен съвет е в намален състав от 22 души след оставката на трима от неговите представители, чиито места още не са запълнени. Днес двама от членовете на ВСС – Драгомир Кояджиков и Боян Новански, отсъстваха. Така тя става първата жена, която застава начело на ВКС.