Геополитика

За да разбере човек какво се случва в Беларус, трябва да прочете бисерите на американски политици.
Преди години държавният секретар от чешки произход каза, че не е справедливо Русия да притежава толкова голяма територия и да ползва толкова много различни природни богатства. Сещайте се за подтекста…
Президентът Клинтън в годишното си послание през 2007 г. каза следното: „Ние похарчихме за довеждането на власт на Елцин много милиарди долари, но те ни се върнаха с лихва, ние съборихме конкурентът – Русия – унищожихме нейната икономика и за нищо на ниска цена измъкнахме от Русия 20 000 тона мед, 15 000 тона алуминий, 2 000 тона цезий, берилий, стронций много други. Печалбата на САЩ след довеждането на Елцин на власт беше на 5 700 %. Подобно нещо не е било в историята.”
Бил Клинтън 25.10.1995 г.
„В най-близкото десетилетие ни предстои решаването на следния проблем:
- Разчленяването на Русия на дребни държави, посредством религиозни войни, подобни на тези, които ние организирахме в Югославия
- Окончателно разрушаване на военно промишления комплекс и армията
- В откъсналите се от Русия републики да се установи режим, необходим на нас.
Ние позволихме на Русия да бъде държава, но империя ще бъде само една страна – САЩ”
„Новият световен ред при хегемонията на САЩ се създава против Русия, за сметка на Русия и върху руините на Русия”.
Няма съмнение, че Русия ще бъде раздробена и под опека, Русия е една излишна страна.”
Бжежински
„Аз предпочитам в Русия да има хаос и гражданска война пред тенденциите към нейното обединение в единна, силна, централизирана държава.”
Кисинджър
За да постигнат заветните си мечти американците започнаха от Източна и Централна Европа, след това Украйна, а сега Беларус.
Съмнявам се, че този път ще им мине номера.
Браво на нас!… Съюзници сме с международни бандити.
Дан