Георги Кайцанов и Светлана Урумова в проекта „Пътуване по приказките”

Проектът „ПЪТУВАНЕ ПО ПРИКАЗКИТЕ интерактивен моноспектакъл за деца“ цели създаване на представление на принципа на образователния театър. Театрална игра с участието на публиката, колаж от класически приказни сюжети, с адрес подрастващите от предучилищна и начална училищна възраст.
Празник на книжките, мобилен и адаптивен за разпространение в детските градини и училища, при камерен контакт, в отделните групи и паралелки и на открити пространства. Осъществява се от режисьора Георги Кайцанов и Светлана Урумова, актриса и сценограф – с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Творчески инициативи“*21.