Георги Михайлов се срещна с хората от село Медникарово

С хората от село Медникарово се срещна кандидатът за кмет на община Гълъбово Георги Михайлов. Познавам вашите проблеми и ще мога да ги разреша. Най-важните от тях са заложени в Програмата ми за ускорено развитие на селата в община Гълъбово за периода 2023 – 2027 година, каза Георги Михайлов.

В Медникарово ще бъде направен ремонт на ВиК-мрежата и читалището. Кандидатът за кмет на село Медникарово Павел Павлов е в моята съветническа листа, каза още Георги Михайлов. Освен това, ще бъдат асфалтирани по две улици, всяка година, съответно и текущ ремонт /изкърпване/ на улици. Ежегодно ще се почистват речните корита. Ще бъде извършен ремонт на централната част на селото и ще осигуря безплатно пътуване на всички пенсионери два пъти седмично до град Гълъбово. Предвиждам засилване на полицейското присъствие по селата с цел превенция и предотвратяване на кражби и други престъпления. При ваше желание ще бъдат поставени вендинг автомати за лекарства от първа необходимост. Кошовете и контейнерите за боклук ще бъдат подменени, както и разчистване на незаконните сметища по селата. Всяка година ще бъдат почиствани гробищните паркове, а уличното осветление ще бъде модернизирано с фотопанел за всяка лампа, каза още Георги Михайлов.
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
Предизборната програма на кандидата за кмет на община Гълъбово Георги Михайлов можете да видите тук!