ГЕРБ отряза безплатното саниране на жилищни сгради

С писмо до община Хасково регионалния Министър Николай Нанков нареди преустановяване на приема на заявления за интерес и финансова помощ по НПЕЕМЖ от общините до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране.
Според писмото на министъра към настоящия момент разчетите показват, че с одобрения финансов ресурс по Програмата ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, които вече имат сключен договор за целево финансиране.
След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 милиарда лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „ Българска банка за развитие“ АД, пише в писмото на министър Нанков. Той обръща внимание, че към настоящия момент се извършва анализ на Програмата. В контекста на цялостната жилищна политика, обновяването на жилищния фонд е една от най-важните широкомащабни цели. По-нататъшното подпомагане на изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извършвано при различни правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоусторйството ще уведоми своевременно.
В Хасково към момента има регистрирани 281 сдружения на собственици за участие в програмата. От тях 105 имат договор с банката за финансиране.19 блока са с изцяло завършени ремонти. Те са част от 72 –те сгради, за които са проведени обществени поръчки за избор на изпълнител на ремонтите. Всички са на различен етап от изпълнението. В ход е обществена поръчка за избор на изпълнители на ремонта на други 11 блока. Други 12 са на фаза енергийно обследване.Всички тези сдгради имат договор за финансиране с „ Българска банка за развитие“ АД.