Германия върна 400 бежанци на Гърция

За първи път от 2011 г., Германия върна бежанци в Гърция, пише вестник The Times. Почти 400 души са върнати във връзка с разпоредбите на Дъблинското споразумение, според което молбите за убежище трябва да бъдат подадени в първата държава от Европейския съюз, в която мигрантите са влезли.
Проблемът при прилагането на Дъблинската система доведе до прилив на мигранти през 2015 г. и 2016 г., когато повече от един милион бежанци преминаха през Гърция, за да стигнат до Германия. През декември Европейската комисия обяви, че правните и хуманитарните условия в Гърция са се подобрили значително и балканската държава може да се смята за безопасно място за връщане на бежанците.