Гласуват маломерни паралелки в спортното на Кюстендил

Предложения за съществуване на маломерни паралелки, без необходимост от допълнителни разходи за обезпечаване на учебния процес, ще гласува на предстоящото си заседание Общински съвет-Кюстендил. Те са в Спортното училище “Васил Левски” и Второ ОУ “Даскал Димитри”. Под необходимият минимум ще бъдат паралелките в 5-ти и 6-ти клас на Спортното училище, където има съответно – 13 и 16 ученици, при необходими 18. Във Второ ОУ, паралелките в 6- ти и 7- ми клас са с по 15 ученици. В община Кюстендил са постъпили мотивирани искания от директорите на двете училища Любомир Анчев и Светла Антова, както и становище от Регионалното управление по образованието.